1614930429

Meer tijd voor aanvraag definitieve berekening NOW

Werkgevers hebben langer de tijd om een definitieve berekening Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan te vragen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020). Zij kunnen nog een aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2021.

 
De verlenging van de aanvraagtermijn geldt voor alle werkgevers. Eerder was de einddatum 23 maart 2021. Voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben, was dit 29 juni 2021.
 
De termijn is verlengd omdat accountants meer tijd nodig hebben om controles te doen en jaarrekeningen op te stellen. Ook kunnen zorgorganisaties de continuïteitsbijdrage die zij vanwege de coronacrisis krijgen, nu meerekenen als omzet.
Vraag altijd een definitieve berekening aan
Een werkgever moet altijd een definitieve berekening aanvragen als hij een tegemoetkoming NOW heeft ontvangen voor de eerste aanvraagperiode. Als de werkgever geen aanvraag doet, gaat UWV ervan uit dat hij geen recht heeft op een tegemoetkoming. De werkgever moet het voorschot dan terugbetalen.
 
Bron: UWV