Tvl Banner

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q1 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in Q1 2021. Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. 

De aangekondigde uitbreiding van de TVL in de persconferentie van 21 januari 2021 is nog niet actief bij de opening van de TVL Q1 2021. De invoering hiervan kost tijd. Tot de wijzigingen zijn doorgevoerd, berekent RVO de subsidie volgens de huidige voorwaarden. In de meeste gevallen kan een ondernemer gewoon TVL aanvragen. De ondernemer ontvangt dan later een extra betaling. Bedrijven die voor het eerst toegang krijgen tot de TVL, kunnen niet direct subsidie voor Q1 2021 aanvragen. Zie de uitleg verderop deze pagina. Houd deze website, RVO en KVK in de gaten of meldt u aan voor updates van RVO.

De aangekondigde uitbreidingen van de TVL op een rij:

 • De TVL komt beschikbaar voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor niet-mkb bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
 • Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf wordt verlaagd naar €1.500 per kwartaal. Dat was €3.000. Hierdoor krijgen meer kleinere bedrijven toegang tot de TVL. Het aandeel vaste lasten wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, niet met de werkelijke vaste lasten van het bedrijf.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar €1500. Dat was €750.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven (maximaal 250 medewerkers) en €600.000 voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 medewerkers). Dat was maximaal €90.000.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in Q1 2021 en verhoogd een opslag van 21% bovenop het vastenlastenpercentage van de TVL, met een maximumvergoeding van €300.000. Dat was 5,6% met een maximum van €20.160.
 • Bedrijven binnen de reissector ontvangen een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terug krijgen. Deze opslag van 3,4% wordt 1 keer bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van €130.000.
 • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode in 2021.
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in Q1 2021.
 • Alleen ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een opslag voor de detailhandel (VGD), reissector of land- en tuinbouw. RVO voegt deze automatisch toe aan een goedgekeurde TVL aanvraag voor Q1 2021.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze wordt nog uitgewerkt en gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 open. 
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor het tweede kwartaal van 2021. De TVL wordt niet afgebouwd.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel en de evenementenmodule zijn niet van toepassing in het tweede kwartaal. De opslag voor speciale kosten in de land- en tuinbouw wel.
 • Een groot deel van deze uitbreiding is nog niet ingevoerd bij de opening van de TVLQ1 2021 in februari. De meeste bedrijven kunnen dan al wel TVL aanvragen en ontvangen later van RVO een extra voorschot. Niet-mkb bedrijven kunnen pas later TVL aanvragen. Bedrijven met minder dan €3.000 vaste lasten kunnen wel TVL aanvragen, maar RVO rondt hun aanvraag pas af als deze wijziging in het systeem is verwerkt. Dat wordt in de loop van maart verwacht. 
 • U kunt op 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 30 april 2021 voor 17:00 uur voor het eerste kwartaal van 2021 de TVL aanvragen bij RVO.  
 • De evenementenmodule voor het vierde kwartaal van 2020 gaat open op 18 februari 2021 om 12:00 uur en sluit op 18 maart om 17:00 uur. Ondernemers die hier mogelijk voor in aanmerking komen, ontvangen een bericht van RVO.

Voor de TVL wordt € 3,8 miljard extra beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.